Nasze zaangażowanie

ExxonMobil poważnie traktuje swoje obowiązki związane z remediacją środowiska. Nasz cel jest tożsamy z celem środowiska – jak najszybsza i najbezpieczniejsza remediacja gleby zanieczyszczonej ropą naftową w wyniku naszej dawnej działalności w dzielnicy Greenpoint. Pozostaniemy w dzielnicy Greenpoint do pomyślnego zakończenia prac. Projekty remediacji, takie jak ten na Greenpoincie – w przypadku których ropopochodne produkty znajdują się pod ziemią i są trudno dostępne – wymagają czasu, a remediacja musi trwać wiele lat. W tym czasie priorytetem firmy ExxonMobil jest zdrowie, bezpieczeństwo i dobro ludzi mieszkających i pracujących w dzielnicy Greenpoint.

Więcej
W centrum uwagi: Anioły lecą na ratunek

Firma ExxonMobil wraz z wykonawcami entuzjastycznie wspiera organizację North Brooklyn Angels w łagodzeniu braku bezpieczeństwa żywnościowego w naszej społeczności. W zeszłym roku niezależnie od zapewnionego przez ExxonMobil wsparcia finansowego nasi pracownicy w ramach wolontariatu pomagali w kuchni „Aniołów”, a nasz kontrahent z zakresu ochrony środowiska, firma Roux Environmental, podarował organizacji samochód dostawczy, który obecnie służy do odbioru darowizn żywności i dowożenia posiłków.

Więcej
Praca na Greenpoint

Północno-wschodnia cześć dzielnicy Greenpoint to miejsce zanieczyszczone ropą naftową, do czego przyczyniła się ponad stuletnia działalność wielu zakładów. Do dnia dzisiejszego firma ExxonMobil odzyskała ponad 8,8 milionów galonów produktów ropopochodnych, a w sumie odzyskano ponad 12,7 miliona galonów.

Fakty na filmie: Projekt remediacji dzielnicy Greenpoint

Greenpoint i ExxonMobil łączy długa, wspólna historia związana z hutami stali i stoczniami z lat 40. XIX wieku. Do 1900 roku działało ponad 50 rafinerii, z których kilka prawdopodobnie przyczyniło się do zanieczyszczenia ropą naftową gleby w rejonie Greenpoint. Trwająca remediacja zaistniałego zanieczyszczenia jest skomplikowanym procesem, dlatego w celu zapewnienia bezpiecznej i skutecznej poprawy firma ExxonMobil stosuje najlepszą, sprawdzoną technologię oraz rozważne planowanie.