Jako aktywny i wieloletni członek społeczności Greenpoint firma ExxonMobil pracuje z grupami sąsiedzkimi i uczestniczy w lokalnych wydarzeniach oraz inicjatywach.

Społeczność

Korporacja Exxon Mobil z dumą wspiera wiele programów, dzięki którym lepiej się żyje i pracuje w dzielnicy Greenpoint. Wspomagamy policję pomocniczą Nowego Jorku, dzięki której nasza społeczność jest bezpieczniejsza oraz inicjatywy edukacyjne, takie jak darowizny na unowocześnianie szkolnych pracowni komputerowych.