Historia

Północno-wschodnia część Greenpoint to miejsce, w którym od początku lat sześćdziesiątych XIX w. działało wiele rafinerii i zakładów przemysłowych. W 1875 roku wzdłuż Newtown Creek znajdowało się ponad 50 różnych rafinerii.

Nasze zaangażowanie

ExxonMobil wydatkowała duże środki i dokonała znaczącego postępu na drodze do realizacji celów swojego programu remediacji w dzielnicy Greenpoint.

Obiekty w dzielnicy Greenpoint

Obiekty ExxonMobil w dzielnicy Greenpoint są odzwierciedleniem naszego długookresowego zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz dokładnej i przemyślanej remediacji.