Północno-wschodnia część dzielnicy Greenpoint, na Brooklynie w Nowym Jorku, jest bardzo uprzemysłowiona i od połowy XIX wieku mieściła wiele rafinerii i zakładów chemicznych. Działalność rafinerii została zakończona w 1965 roku, kiedy to Mobil Oil Refinery (poprzednio nosząca nazwę Standard Oil of New York) została zdemontowana. Do 1993 roku znajdował się tutaj terminal.

We wrześniu 1978 roku w czasie rutynowego patrolu amerykańska straż przybrzeżna odkryła niewielki połysk na powierzchni Newtown Creek, przez ponad 200 lat używanej jako przemysłowej drogi wodnej i miejskie wysypisko. Późniejsze dochodzenie ujawniło, że w części dzielnicy Greenpoint, w wodach gruntowych przeważnie 9 – 12 metrów pod powierzchnią gleby, znajdują się produkty ropopochodne. Wdrożono działania naprawcze mające powstrzymać przesiąkanie produktów ropopochodnych do rzeki. Od tamtej pory ExxonMobil, BP Amoco i Chevron Texaco wspólnie usunęły ponad 12.9 milionów galonów produktów.

W przeciwieństwie do wycieków ropy naftowej powstałych w wyniku pojedynczego zdarzenia, to zanieczyszczenie ropą naftową trwało ponad 100 lat. Firma ExxonMobil bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność za środowisko i co miesiąc kontroluje wodę oraz poziomy wolnego produktu, aby zapobiegać ewentualnemu jego przesiąkaniu do Newtown Creek.