Firma ExxonMobil wydatkowała duże środki i dokonuje znacznych postępów w usuwaniu zanieczyszczeń ropą naftową w dzielnicy Greenpoint.

Aktualizacje postępów

Dowiedz się więcej o znaczących postępach poczynionych przez firmę ExxonMobil w dzielnicy Greenpoint.

Przeszłość

Celem ExxonMobile jest jak najszybsza i najbezpieczniejsza remediacja zanieczyszczenia ropą naftową będącego wynikiem naszej minionej działalności w dzielnicy Greenpoint.Obejmuje to odzyskiwanie produktów, oczyszczanie wód oraz monitorowanie i usuwanie oparów z gleby.

Postęp w wykonywaniu pomiarów

Ilość odzyskanego produktu jest mierzona przez elektroniczny system pomiarowy i co kwartał jest zgłaszana do Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork (New York State Department of Environmental Conservation — NYSDEC).

Raporty i artykuły

Więcej informacji na temat dotychczasowych prac remediacyjnych.

Zasoby i źródła

Zbiór dodatkowych informacji na temat dzielnicy Greenpoint i prac remediacyjnych.