Firma ExxonMobil i inne strony prowadzące remediację terenów dzielnicy Greenpoint zrobiły znaczący postęp w tych działaniach. Dotychczas odzyskano ponad 10 milionów galonów produktów ropopochodnych. Wyniki uzyskane z monitorowania pokazują stały postęp w zmniejszaniu rozmiaru obszaru zanieczyszczonego podpowierzchniowo produktami ropopochodnymi.

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency — EPA) przeprowadziła szczegółowy przegląd dokumentów i danych dotyczących zanieczyszczenia ropą naftową dzielnicy Greenpoint oraz rzeki Newtown Creek. W badaniu stwierdzono, że: „Zaleca się stałe stosowanie odzyskiwania dwufazowego jako głównej metody remedialnej. Od początku 2006 roku metoda ta jest stosowana przez większość odpowiedzialnych podmiotów i obecnie okazuje się być najskuteczniejszą procedurą, przy wielkości i ilości odzyskiwanego wolnego produktu“.

Patrz badanie EPA nad rzeką Newtown Creek »

Departament Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork (New York State Department of Environmental Conservation – NYSDEC) przechowuje w archiwum dokumenty dotyczące Projektu Remediacji dzielnicy Greenpoint z zanieczyszczeń ropą naftową, w tym raporty i analizę.

Przejdź do archiwum raportów DEC »